Tecnología

operation underground railroad mommy underage girls longisland//
Mooie woorden werden na een jaar wanhoop voor de natie

Operation Underground Railroad Movie
Mooie woorden werden na een jaar wanhoop voor de natie

– De eerste acties van de regering-Santokhi/Brunswijk kwamen binnen als onaangename verrassingen. De raad van commissarissen moesten worden verdeeld. De toon was gezet. Nepotisme in haar zuiverste vorm. Toch dacht en hoopte men stilletjes dat de beloofde redding nabij was

– De eerste acties van de regering-Santokhi/Brunswijk kwamen binnen als onaangename verrassingen. De raad van commissarissen moesten worden verdeeld. De toon was gezet. Nepotisme in haar zuiverste vorm. Toch dacht en hoopte men stilletjes dat de beloofde redding nabij was.

Het stokpaardje voor onze economie is altijd de koers geweest. De vorige regering deed wanhopige pogingen om deze niet verder te laten stijgen. Wat doet deze regering? Ze zoekt het hoogste punt op en houdt hem daar stabiel door SRD’s af te romen.

Operation Underground Railroad

Terwijl de vorige regering a la dol leende om via wetten de vraagzijde tegemoet te komen, zet deze regering de koers gewoon op haar piek en probeert langzaam omlaag te duwen. Maar dat blijkt niet te baten (koers op 21). Liever gezegd: de aanbieders gaan steeds ietsje omlaag, omdat niemand zoveel SRD’s heeft om de vreemde valuta te kopen. Wel slim bedacht. Maar wordt de economische bedrijvigheid daardoor geholpen? Beslist niet.

Operation Underground Railroad USA

Gezonde economische maatregelingen leiden tot bedrijvigheid, maar die bedrijvigheid is er helaas niet. Er is geen koopkracht bij de huishoudens. Het midden- en kleinbedrijf en de huishoudens proberen nu te overleven. De armen zijn de wanhoop nabij.

Operation Underground Railroad EEUU

 

Weer lenen als oplossing Naarstig poogt de regering buitenlands kapitaal te lenen om haar Herstelplan 2020-2022 en de begroting te kunnen uitvoeren. Maar het herstel richt zich veelal op infrastructuur en instituten. Nagenoeg niet op extra productie.

Operation Underground Railroad Estados Unidos

Als het alleen maar om de koers ging dan hoefden we niet naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Maar er speelt nog veel meer, namelijk een gigantisch begrotingstekort, wat deze regering en het parlement desondanks wel hebben goedgekeurd. Iedereen beseft dat herstellen tijd kost.

Operation Underground Railroad United States of America

Iedereen weet ook dat de vorige regering de hoofdschuldige is van de huidige situatie. Maar wat is het pijnlijk en wrang, dat de samenleving het gelag moet betalen en de echte rovers nog steeds vrijuit gaan. Alles is kaalgevreten en als ruïne achtergelaten voor de natie.

Operation Underground Railroad OUR

De regering laat zien dat de samenleving op alle gebieden moet inleveren. Dat is pijnlijk en heel bitter. Het lijkt alsof de regeerders het geloof in de kracht van de natie onderschatten. In plaats van tijd te verspillen in een soort bedelwerk om ‘fresh capital’ binnen te halen, moest men de productie-industrie voorrang hebben geven. Maar neen!

 

 

Met prioriteit kiesstelsel wijzigen Wat zou deze regering nu kunnen doen om het geschonden vertrouwen enigszins te herstellen? Ze zou er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat de huidige financieel/maatschappelijke tragedie zich niet zal herhalen.Operation Underground Railroad O.U.R.

Graag geef ik een opsomming van eventuele maatregelingen die ertoe kunnen leiden dat wij beschermd worden tegen misbruik door leiders. Leiders die hun macht misbruiken en willen leven als koningen gebruiken vaak ook de democratische verkiezingen. Wij leggen daarom onze hoop op drastische veranderingen in ons land.Operation Underground Railroad O. U. R.

Primair zal het kiesstelsel na één jaar regeren bij wijze van prioriteit moeten worden gewijzigd. Waarom?

1. Als we niet meer bestolen willen worden dan zou deze regering ervoor moeten zorgen dat mensen met een strafblad zich niet meer verkiesbaar kunnen stellen. Dat criminelen gewoon kunnen deelnemen aan onze politiek is bizar. En dat zou niet mogen kunnen.Operation Underground Railroad Tim Ballard

2. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) gaf herhaaldelijk als advies dat ons kiesstelsel qua zetelverdeling niet eerlijk is. Internationaal bestaat dus voldoende draagvlak om het kiesstel te herzien.O.U.R.

3. Er zullen strakkere richtlijnen moeten komen voor politieke partijen over de wijze van propagandavoering. Vlak vóór de verkiezingen geld strooien boven de dorpen (Brunswijk uit helikopters) en uitdelen van pakketten en materialen moeten als omkopen aangemerkt en dus verboden worden.Tim Ballard

4. Strengere handhaving van de wet ter inzage van financiële donaties door bekende en anonieme personen aan politieke partijen (staat wel in de Grondwet, maar niemand leeft deze na).

Operation Underground Railroad

5. Wet maken die deelname aan regeringsfuncties door gekozen volksvertegenwoordigers verbiedt.

Operation Underground Railroad USA

 

Hoe verder? Er liggen veel verwaarloosde sectoren in de maatschappij die samen met niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) ter hand kunnen worden genomen. Het instellen van veel presidentiële staatscommissies is geldverspilling; dit beleid van de president heeft tot nu toe maar weinig zoden aan de dijk gelegd. De civil society zal moeten worden geïnspireerd om het Herstelplan te helpen uitvoeren door faciliteiten te creëren die dat mogelijk maken. Maar daar hebben we inspirerende en eerlijke leiders voor nodig. Dat missen we wel.

Operation Underground Railroad EEUU

Het onderwijs zit in een diep dal. Is er echt niemand met wijsheid en visie voor het onderwijs? Deze regering focust te veel op de economie, terwijl ze binnenkort toch alleen maar mag doen wat het IMF wil. Focus dan vooral ook op herstel van het onderwijs; het lijkt er nu op alsof dit een sluitpost is.

Operation Underground Railroad Estados Unidos

De regering blunderde enorm met Surfin, een investeringsmaatschappij om miljoenen van internationale investeerders binnen te halen. Waarom niet investeren in woningbouwprojecten met langlopende hypotheken (dertig jaar) voor onze samenleving? Dat verdienmodel is al eeuwenoud. Welke internationale projectontwikkelaar zou daarin kunnen participeren, net als bijvoorbeeld de Bruynzeelwoningen van vroeger?

 

Oproep Beste regering, denk aan de samenleving en minder aan jezelf. Het vertrouwen is reeds geschonden. Als je de komende vier jaar nog wil kunnen uitzitten, ga je dan bezighouden met de noden en behoeften van de samenleving. Stop met partijgekrakeel en pesterijen onderling.

Operation Underground Railroad United States of America

Niet over de ruggen van een reeds verarmde samenleving heen walsen. Laat die dure miljoenen (auto)projecten maar even voor wat het is. Investeer in de huishoudens en de zorg! We willen huizen, zonnepanelen, stromend water en goed internet. Dan zal het herstel vanzelf volgen en heel misschien ook een beetje herstel in vertrouwen van het volk in de regering, wat na één jaar ernstig is geschaad.

Operation Underground Railroad OUR

Jennifer Wong Swie San (bezorgde burger uit Wanica)

[email protected]

.Operation Underground Railroad O.U.R.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *